Abborre

Abborre

 

Abborrens utbredning


Abborrens utbredning är större än många tror, de sträcker sig faktiskt över hela Europa, Nordamerika och Asien. Ända ställena den tycks saknas är Spanien och delar av Italien.

Här hemma i Sverige finner vi Abborren ända fån skåne upp till Lappland. Abboren är i många fall den dominerande rovfisken i många sjövatten vilken givit den stort utrymme inom termen sportfiske. En annan anledning till varför den blivit så känd kan vara då det är den fisk som följer med oss hela livet, ända från barnabenens mete med spö fram till pensionsålderns pimpelfiske. 

Abborren är även känd att trivas i bräckt vatten vilket gör att dess utbredning är mycket stor. Vi kan exempelvis finna den i östersjöns skärgårdar samt  säveåns utmynning på västkusten. Det är det nedre loppet av åarna på västkusten de största abborrarna brukar fångas. 

 

Utseendet för abborre

Det finns flera olika typer av abborre vilket gör att utseende och levnadssätt kan variera. 

Grundvattensabborren har mörka strimmor med rött bröst- och bukfenor. De håller till på ringa vattendjup omkring växtligheter under hela sommaren och hösten. 

Djupvattenabborren eller den så kallade pelagiskaabborren har inte alls samma tydliga strimmor eller röda färg. De är istället betydligt mycket ljusare i färgerna. 

De pelagiskaabborrarna agerar vandrare och strövare i sjön, de vistas ofta där det för tillfället är gott om löjor som i sin tur präglar abborrens föda och tillväxt. 

 

Nappvillighet och lufttryck hos just abborre


Majoriteten av alla fitidsfiskare har en barometer liggandes hemma, innan varje fisketur knackar man på den för att ta reda på lufttrycket. Faller visaren mot ostadigtväder innebär det lågtryck samt högtryck om den faller åt vackert väder. Ni undrar säkert hur det kommer sig att jag tar upp detta. Jo, eftersom att lufttrycket påverkar abborrens simblåsa har det också betydelse för abborens nappvillighet 

Det är flera olika fiskarter som har fiskblåsor. Den agerar som en regleringsmekanism för att fisken skall hålla jämnvikt med vattnet. Oftast sitter simblåsan i förbindelse med svalj eller mage, där luften upptages och avges när fisken rör sig på olika djup.  

Det som gör abborren så speciell är att dess simblåsa är sluten. Den kan alltså inte reglera mängden luft som finnes vilket gör att den har en direkt påverkan av lufttrycket. 

Under årstiderna höst, vinter och vår håller sig abborren till nere på botten. Den kan då inte komma djupare om lufttrycket faller. Detta gör att den utsätts för någon typ av "trycksjuka" som resulterar till tappad aptit i ett flertag dagar tills den vänjt sig till det nya trycket. Om nu lufttrycket stiger kommer abboren alltså att söka sig uppåt med stor aptit. 

Man kan därför dra slutsatsen om att en barometer fungerar som en fiskebarometer. 

Stiger lufttrycket har du ett kanon abborrfiske att se fram emot med många fina fångster. Faller det, ja då lönar det sig inte att gå ut och fiska abborre. 

 

MVH från oss på allt om fiske.

Allt om fiske - För er som gillar att fiska

 

 

 

 

 

 

 

1 mar 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)